พูดและแปลทุกภาษา APK แปลเสียง

Speak and Translate - นักแปลทุกภาษาเป็นเสียงและพจนานุกรมสำหรับนักแปลที่ต้องการคำแปลของคุณ คำพูดในการแปลแอพนี้สามารถช่วยคุณแปลจากภาษาใด ๆ เป็นภาษาที่คุณต้องการ พจนานุกรมคำพูดกับข้อความและนักแปลนี้สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาภาษาทั้งหมดและต้องการการตีความ มีคุณสมบัติที่แตกต่างมากมายของแอพ Speaking Translator ที่สามารถพบได้ด้านล่างเครื่องมือแปลภาษาทั้งหมด:

คุณสมบัติแรกและสำคัญที่สุดของแอพ Speak to Translate นักแปลเสียงและพจนานุกรมทุกภาษาคือมันช่วยให้คุณสามารถแปลจากภาษาใด ๆ เป็นภาษาใด ๆ เครื่องมือแปลคำพูดทุกภาษาเป็นโปรแกรมแปลภาษาฟรีพร้อมเสียงที่คุณสามารถแปลภาษาได้ตลอดเวลา

เครื่องมือแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาทั้งหมด:

เราทุกคนรู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต้องการที่จะเข้าใจและต้องการสื่อสารกับผู้พูดภาษาอังกฤษไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าของภาษาหรือพวกเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แอปพลิเคชันของเรายังทำงานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักแปลทุกภาษาซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแปลคำศัพท์ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษโดยการเขียนหรือโดยการป้อนข้อมูลด้วยเสียงเป็นภาษาอื่น ๆ ของโลก Speak and Translator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากขึ้นเมื่อคุณใช้เป็นภาษาอังกฤษกับเครื่องมือแปลภาษาด้วยเสียงทั้งหมด ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันอย่างกว้างขวางและเป็นภาษาสื่อสารที่มีชื่อเสียงทั่วโลกในขณะนี้แม้ในประเทศในเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นและเกาหลีและในประเทศแถบละตินอเมริกา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเบงกาลี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น
อังกฤษเป็นเกาหลี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาปัญจาบ
อังกฤษเป็นฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอูรดู

พจนานุกรมภาษาทั้งหมด:

แอพ Speak to Translate ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแปลภาษาฟรีเท่านั้น แต่ยังเป็นแอพพจนานุกรมภาษาทั้งหมดที่มีการป้อนข้อมูลด้วยเสียง นอกเหนือจากการพูดและการแปลในภาษาที่ต้องการคุณยังสามารถพิมพ์คำหรือประโยคและรับการแปล การแปลสามารถทำได้จากภาษาใด ๆ เป็นภาษาใดก็ได้และอาจเป็นความหมายของพจนานุกรม

อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย:

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดอันดับสามของแอป Speak to Translate ในทุกภาษาคือมีส่วนติดต่อการสนทนาที่เรียบง่าย ด้วยการย้ายปุ่มง่าย ๆ คุณสามารถแปลจากภาษาหนึ่งและฟังเอาต์พุตในภาษาอื่น คุณสมบัติการแปลด้วยเสียงเป็นเสียงที่น่าอัศจรรย์ช่วยให้คุณฟังข้อความที่แปลโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องกดปุ่มลำโพงซ้ำแล้วซ้ำอีก

นั่นฟรี:

บางทีคุณสมบัติการแปลและพจนานุกรมที่ดีที่สุดของแอพก็คือมันฟรี เปรียบเทียบกับแอปพูดคุยเพื่อแปลแอพนี้ที่พูดและแปลในแอพภาษาทั้งหมดฟรีทั้งหมด

รองรับภาษาต่อไปนี้ในแอพ Speak and Translate & voice Dictionary:

ภาษาและภาษาที่รองรับสำหรับการแปล;

แอฟริกาใต้, แอลเบเนีย, อาหรับ, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจัน, บาสก์, เบลารุส, เบงกาลี, บอสเนีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, เซบู, Chichewa, จีน (ดั้งเดิม), จีน (ดั้งเดิม), โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสโตเนีย ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, คุชราต, เฮติครีโอล, เฮาซา, ฮีบรู, ฮินดี, ม้ง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, Igbo, อินโดนีเชีย, ไอริช, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ชวา , ลาว, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มาลากาซี่, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มาราธี, มองโกเลีย, พม่า, พม่า, เนปาล, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, ปัญจาบ, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย Sinhala, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, โซมาลี, สเปน, ซุนดา, สวาฮิลี, สวีเดน, ทาจิกิสถาน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, อุรดู, อุซเบก, เวียดนาม, เวลส์, ยิดดิช, Yoruba, ซูลู

ดาวน์โหลดพูดและแปลในทุกภาษาและดูการแปลและความหมายของภาษา 106 ด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียงที่น่าตื่นเต้น

มีอะไรใหม่

หมายเหตุ: สำหรับการแปลที่ถูกต้องให้ใช้การป้อนข้อมูลทางภาษาที่ถูกต้องเท่านั้น
- อัปเดตล่าสุดของการพูดและแปลทุกภาษาเสียงเป็นเสียงนักแปล
- ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
- ลบตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาในการสนทนา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการเลือกภาษา
- แก้ไขข้อผิดพลาด

ดาวน์โหลด apk

ข้อมูลเพิ่มเติม

Name (English)
พูดและแปลเครื่องมือแปลภาษาด้วยเสียงทุกภาษา
แพ็คเกจ
com.speaktranslate.englishalllanguaguestranslator.ivoicetranslation
รุ่น
1.5
ขนาด
4.75 MB
ได้เลย
พัฒนาโดย
พจนานุกรมโลก 11

แสดงความคิดเห็น

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.